Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
REKLAMAČNÉ PODMIENKY, REKLAMAČNÝ PORIADOK
 1. Podľa § 619 zákona č. 40/1964 /Občiansky zákonník/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak zistíte chybu výrobku počas záručnej doby máte právo na reklamáciu.

 

Príjem reklamácii - balíky posielajte výlučne poštou na vlastné náklady, ako doporučenú zásielku. Zásielky na dobierku nepreberáme. O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať emailom.

 

Reklamovaný tovar zasielajte poštou na adresu:

 

BraFil s.r.o.

Ploské 42

044 44 Ploské

 

- Priložte kópiu dokladu o kúpe - faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

 

- Ďalej vyplňte reklamačný formulár nižšie a potvrďte ho kliknutím na „ODOSLAŤ“.

 

- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar, poprípade výmenou za iný tovar.

 

- Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie.

 

 1. Kupujúci je vždy informovaný max. do 5 pracovných dní, od uplatnenia reklamácie /emailom alebo v listinnej podobe/ o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

4.1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

4.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Záruka sa nevzťahuje na:

 •  bežné opotrebenie (zničenie praním, použitie zlých pracích prostriedkov)
 •  ak chyba vznikla nesprávnym používaním, resp. ktoré je v rozpore s návodom na použitie
 • ak chyba vznikla mechanickým poškodením (zlomenie, rozbitie, poškriabanie, roztrhnutie, prasknutie, apod.)

 .

 

5.Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru

 

 1. b) výmenou tovaru za nový tovar

 

 1. c) vrátením kúpnej ceny tovaru

 

 1. d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 

 1. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru alebo poštou v listinnej podobe.

 

 1. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

 

 1. Predajca je povinný uhradiť spotrebiteľovi aj nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

 

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné od 27.10.2017 do doby vydania nových obchodných podmienok.

 

VRÁTENIE TOVARU:

Vracajte prosím nepoužitý tovar (oblečenie môže byť skúšané, ale nesmie byť prané alebo nosené), ak je možné v originálnom balení (nálepky posielať nemusíte), s priloženým vytlačeným formulárom (alebo priložte číslo reklamácie). 
Tovar prosím posielajte doporučene aby ste mali doklad o odoslaní, ale neposielajte ho na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Za stratené zásielky poslané späť ku nám obyčajne nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu má kupujúci do 14 dní od doručenia tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na bankový účet uvedený v reklamačnom formulári.

Reklamačný formulár

Meno a priezvisko *
Adresa *
Dátum *
Číslo objednávky alebo faktúry *
Názov tovaru *
Poškodenie
Spôsob vybavenia reklamácie *
Číslo účtu IBAN
E-mail *
Telefónne číslo *
Opíšte text obrázku*